Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w tryb. „przetargu nieograniczonego” na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi

Strona archiwalna

 

Adm.VI-216/1/2015

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego”  na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i elektrycznych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi ofertę najkorzystniejszą złożyło P.P.H.U. JAMBUD Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy Al. Kościuszki 80/82.

Wybrana oferta spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów w ocenianych kryteriach.

 

Lista Wykonawców wraz z przyznaną punktacją.

 

Lp

Wykonawcy

liczba uzyskanych punktów

w kryterium „CENA”

liczba uzyskanych punktów

w kryterium „OKRES GWARANCJI na roboty ogólnobudowlane”

liczba uzyskanych punktów

w kryterium „OKRES GWARANCJI na urządzenia

i osprzęt elektryczny”

Łączna punktacja

1.

Zakład Usług Inwestycyjnych

ASTRA-TELECOM Grupa Inżynierska

33-380 Krynica-Zdrój,
ul. Słotwińska 43b

-Oferta Nr 1-

 

Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie

art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp

2.

P.H.B. „ZAMBUD II”

Bartłomiej Biniek

98-200 Sieradz, ul. Oksińskiego 62

-Oferta Nr 2-

68,01

10

10

88,01

3.

„P.W. - Elektro-Bud”

Andrzej Pachowski i Jan Osiński

90-319 Łódź, ul. Wigury 21

-Oferta Nr 3-

72,74

5,71

8

86,45

4.

 

 

 

Zakład Budowlano-Instalacyjny „OL-BUD” Jerzy Olech

94-058 Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 3/164

-Oferta Nr 4-

54,58

10

10

74,58

5.

P.P.H.U. JAMBUD Sp. z o.o. Sp. k.

90-437 Łódź, Al. Kościuszki 80/82

-Oferta Nr 5-

80

10

10

100

6.

ABID

R. Majcher

90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

-Oferta Nr 6-

46,81

4,29

6

57,10