Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2016

Zgodnie z § 32 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.


Stan spraw na dzień 31 grudnia 2016 r. (1 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r.)
 

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2015r.)
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

377

1202 1203 376
Wydział II

307

1450 1382 375
Wydział III

406

1152 1215 343

R a z e m

1090
3804 3800 1094

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

377
125 138 364

Wydział II

307
100 131 276

Wydział III

406
113 61
458

R a z e m

1090
338 330
1098

 

 

 

LUTY

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

364
67 98 333

Wydział II

276
128 76 328

Wydział III

458
71 132
397

R a z e m

1098
266 306
1058

 

 

 

MARZEC

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

333
100 109 324

Wydział II

328
141 125 344

Wydział III

397
73 119
351

R a z e m

1058
314 353
1019

 

 

 

KWIECIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

324
117 121 320

Wydział II

344
122 169 297

Wydział III

351
82 99
334

R a z e m

1019
321 389
951

 

 

 

MAJ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

320
89 86 323

Wydział II

297
125 94 328

Wydział III

334
81 95
320

R a z e m

951
295 275
971

 

 

 

CZERWIEC

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

323
106 143 286

Wydział II

328
134 136 326

Wydział III

320
104 102
322

R a z e m

971
344 381
934

 

 

 

LIPIEC

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

286
80 88 278

Wydział II

326
141 85 382

Wydział III

322
115 98
339

R a z e m

934
336 271
999

 

 

 

SIERPIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

278
91 61 308

Wydział II

382
123 115 390

Wydział III

339
114 37
416

R a z e m

999
328 213
1114

 

 

 

WRZESIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

308
100 58 350

Wydział II

390
115 119 386

Wydział III

416
104 124
396

R a z e m

1114
319 301
1132

 

 

 

PAŹDZIERNIK

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

350
96 109 337

Wydział II

386
89 126 349

Wydział III

396
100 128
368

R a z e m

1132
285 363
1054

 

 

LISTOPAD

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

337
110 99 348

Wydział II

349
117 114 352

Wydział III

368
107 130
345

R a z e m

1054
334 343
1045

 

 

GRUDZIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres

Wydział I

348
121 93 376

Wydział II

352
115 92 375

Wydział III

345
88 90
343

R a z e m

1045
324 275
1094